دکل های آنتن دهی بی تی اس  

آنتن های داخلی و خارجی  

مشخصات و ويژگي‎ ‎هاي نسل چهارم

مشخصات و ویژگی های نسل چهارم

1-سرعت بالا: سيستم هاي ‏G‏4 بايد سرعت پيك بيش از ‏Mb/s‏100 را در حالت ساکن و ميانگين ‏Mb/s‏20 را در حال ‏حرکت ارائه دهند.‏‏

 

 

 

1-سرعت بالا: سيستم هاي ‏G‏4 بايد سرعت پيك بيش از ‏Mb/s‏100 را در حالت ساکن و ميانگين ‏Mb/s‏20 را در حال ‏حرکت ارائه دهند.‏‏

2- ظرفيت بالاي شبکه: ظرفيت شبكه بايد حداقل 10 ‏برابر بيشتر از سيستم*هاي ‏G‏3 باشد. که اين مقدار زمان ‏Download‏ يک فايل ‏M byte‏10 را در سيستم هاي ‏G‏4 به 1 ‏ثانيه کاهش مي دهد که اين زمان در سيستم هاي ‏G‏3 معادل ‏‏200 ثانيه برآورد شده است. از طرف ديگر قابليت ‏ارائه ويدئو با کيفيت بالا به تلفن*ها و تجربة واقعيت ‏مجازي در صفحات نمايش گوشي ها را نيز ارائه مي کند.‏‏

3- فراگشت سريع و بي سيم بين شبکه هاي مختلف: ‏شبکه هاي بي سيم ‏G‏4 بايد از جابجايي عمومي بين شبکه هاي ‏موبايل و شبکه هاي بي سيم مختلف پشتيباني کنند.‏‏

4- پشتيباني از چند رسانه هاي نسل جديد: شبکة ‏G‏4 بايد قادر به پشتيباني از مقدار زياد ديتاي ‏انتقالي با سرعت بالا و با هزينة پايين تر از هزينه هاي ‏معمول باشد. ‏

1-سرعت بالا: سيستم هاي ‏G‏4 بايد سرعت پيك بيش از ‏Mb/s‏100 را در حالت ساکن و ميانگين ‏Mb/s‏20 را در حال ‏حرکت ارائه دهند.‏‏

2- ظرفيت بالاي شبکه: ظرفيت شبكه بايد حداقل 10 ‏برابر بيشتر از سيستم های ‏G‏3 باشد. که اين مقدار زمان ‏Download‏ يک فايل ‏M byte‏10 را در سيستم هاي ‏G‏4 به 1 ‏ثانيه کاهش مي دهد که اين زمان در سيستم هاي ‏G‏3 معادل ‏‏200 ثانيه برآورد شده است. از طرف ديگر قابليت ‏ارائه ويدئو با کيفيت بالا به تلفن*ها و تجربة واقعيت ‏مجازي در صفحات نمايش گوشي ها را نيز ارائه مي کند.‏‏

3- فراگشت سريع و بي سيم بين شبکه هاي مختلف: ‏شبکه هاي بي سيم ‏G‏4 بايد از جابجايي عمومي بين شبکه هاي ‏موبايل و شبکه هاي بي سيم مختلف پشتيباني کنند.‏‏

4- پشتيباني از چند رسانه هاي نسل جديد: شبکة ‏G‏4 بايد قادر به پشتيباني از مقدار زياد ديتاي ‏انتقالي با سرعت بالا و با هزينة پايين تر از هزينه هاي ‏معمول باشد. ‏

 
آمار سایت